เปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง อบจ.4005 บ้านโนนจาน-บ้านหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2016 เวลา 11:24 น. | เขียนโดย admin