ประกาศประมูลจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง อบจ.3050 บ้านหลุบโพธิ์ - บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2016 เวลา 14:33 น. | เขียนโดย admin