เปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีตดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง อบจ.4005 บ้านโนนจาน-บ้านหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:59 น. | เขียนโดย admin