ประกาศซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLINg สายทาง อบจ.3050 บ้านหลุบโพธิ์-บ้านหนองกระทุ่ม อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:06 น. | เขียนโดย admin