ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 เวลา 15:07 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง