ประกาศยกเลิกประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:00 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง