เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหิน 3/8 จำนวน 800 ลบ.ม. เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:31 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง