ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งประจำสนามแข่งขันทุกชนิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020 เวลา 16:53 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง