ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อเตรียมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020 เวลา 16:57 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง