รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจัง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2017 เวลา 16:08 น. | เขียนโดย admin