เปิดเผยราคากลาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรอบสนามฟุตบอล (ใหม่) สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 14:41 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง