เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโนนกอกวิทยา ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:22 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง