เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านปากค่ายช่องแมว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวระเหว - บ้านซาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2017 เวลา 13:20 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง