ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 38 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020 เวลา 15:48 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง