ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020 เวลา 16:22 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง