ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13:50 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง