ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:57 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง