จัดซื้อยางอสฟัลท์ CMS-2h จำนวน 20 ตัน เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฎาคม 2017 เวลา 11:18 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง