เปิดเผยราคากลางซื้อถุงยังชีพ จำนวน 783 ถุง ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยประจำปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2017 เวลา 18:03 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง