เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมพร้อมทาสีประตูทางเข้า-ออกและรั้ว สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า องค์การบริหารส่่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2017 เวลา 18:51 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง