ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING (ระยะที่ 2) สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้-บ้านหนองผักหลอด อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 18:12 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง