เปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับดำเนินงานในโครงการปรัรบปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อบจ.ชัยภูมิ ประจำปี 2560 ของ อบจ.ชัยภูมิจำนวน 3 รายการ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 เวลา 09:57 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง