ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2021 เวลา 16:01 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง