เปิดเผยตารางราคากลางยาง CMS-2h จำนวน 20 ตัน เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 17:29 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง