เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2015 เวลา 22:23 น. | เขียนโดย admin