เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:19 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง