กิจกรรมและงานประเพณี - งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

สถานที่ : อำเภอเทพสถิต และ อำเภอหนองบัวระเหว

การเดินทาง : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว

รายละเอียด : จัดขึ้นระหว่างมิถุนายน-เดือนสิงหาคม ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนจะมีดอกกระเจียวป่าสีชมพูอมม่วงขึ้นอยู่ทั่วบริเวณ เราจึงเรียกว่าทุ่งดอกกระเจียว ในงานจะมีการเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติในบริเวณอุทยานฯ มีการแสดงพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :