เที่ยวแบบธรรมชาติ - น้ำตกตาดโตน

การเดินทาง : จากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ และเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ระยะทางจากตัวเมืองถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ ๒๑ กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางหมายเลข ๒๐๑ ทางไปอำเภอภูเขียว จะมีเส้นทางแยกซ้ายอีก ๒๑ กิโลเมตรไปน้ำตกตาดโตนได้เช่นกัน สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสาร สามารถใช้บริการรถสองแถวสายชัยภูมิ-ท่าหินโงม ลงที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมแล้วเดินเท้าอีก ๑ กิโลเมตร

รายละเอียด : น้ำตกตาดโตน           เป็นน้ำตกที่สวยงามใกล้ที่ทำการอุทยานฯ มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ มีความสูงประมาณ ๖ เมตร และกว้าง ๕๐ เมตร  ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำบริเวณน้ำตกมีศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ศาลปู่ด้วง) อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :