เที่ยวแบบธรรมชาติ - ผาเกิ้ง

การเดินทาง : ผาเกิ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :โทรศัพท์ 0 4481 0902-3  

อีเมล :  reserve@dnp.go.th

รายละเอียด : ผาเกิ้ง           เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา หากเดินทางมาตามเส้นทางชัยภูมิ-หนองบัวแดง จะเห็นหน้าผาสูงริมทางคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า ผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน บนเขามีวัดผาเกิ้งหรือวัดชัยภูมิพิทักษ์ตั้งอยู่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนองค์ใหญ่สูง ๑๔ เมตร ด้านหน้าองค์พระเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพของทุ่งนาได้กว้างไกล นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุผาเกิ้งแลพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :