เที่ยวแบบธรรมชาติ - อุทยานแห่งชาติไทรทอง

การเดินทาง : ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายชัยภูมิ - นครสวรรค์ จะมีทางแยกขวามือเข้าไปน้ำตกไทรทองอีก 7 กิโลเมตร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :โทรศัพท์ 0 4473 8428 (VoIP), 08 9282 3437   อีเมล saithongnp@hotmail.com

รายละเอียด : อุทยานแห่งชาติไทรทอง         คลอบคลุมพื้นที่ป่าบนเทือกเขาพังเหย ในอำเภอหนองบัวระเหว เทพสถิต ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง มีเนื้อที่ ๓๑๙ ตารางกิโลเมตร เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ผสมกับป่าเบญจพรรณ มีต้นไผ่รวกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม

ภายในอุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจ คือ

น้ำตกไทรทอง      ห่างจากที่ทำการ ๑ กิโลเมตร ไปตามทางรถยนต์และเดินเท้าอีก ๔๐๐ เมตร เป็นน้ำตกชั้นเตี้ย ๆ สูงเพียง ๕ เมตร แต่มีความกว้างประมาณ ๘๖ เมตร ด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้ เรียกว่า วังไทร เหนือน้ำตกมีวังน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า วังเงือก น้ำไหลลงตามความคดเคี้ยวและความลาดชันของลานหินลงสู่น้ำตกไทรทอง มีความยาว ๑๕๖ เมตร จากน้ำตกไทรทองขึ้นไปถึงน้ำตกชวนชม มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง ๒ กิโลเมตร มีจุดเด่ต่าง ๆ ตามทางเดิน เช่น ผาพิมใจ ดงเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย น้ำตกบุษบากร เป็นเส้นทางที่ที่ร่มรื่นมีพันธุ์ไม้หลากหลายสวยงามให้ชมตลอดเส้นทาง

น้ำตกชวนชม       อยู่เหนือน้ำตกไทรทองไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๒ กิโลเมตร น้ำตกมีความสูง ๒๐ เมตร รอบบริเวณมีต้นไม้ร่มรื่น

ทุ่งบัวสวรรค์         หรือทุ่งดอกกระเจียว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๑๐ กิโลเมตร บริเวณสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตก ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม ต้นกระเจียวจะออกดอกสวยงามเต็มทุ่ง มีทั้งดอกสีชมพูและสีขาว

ผาพ่อเมือง            อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  เป็นแนวหน้าผาตามสันเขาพังเหยด้านตะวันตก ตามเส้นทางขึ้นสู่ทุ่งบัวสวรรค์ ยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๗๐๐-๙๐๘ เมตร มองลงไปเป็นตัวอำเภอภักดีชุมพลและเทือกเขาพญาฝ่อ ที่กั้นระหว่างชัยภูมิกับเพชรบูรณ์ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาตัดเลาะตามแนวหน้าผาซึ่งมีจุดชมวิวเด่น ๆ อีก ๔ จุด คือ ผาเพลินใจ ผาอาทิตย์อัสดง ผาสวนสวรรค์ และผาหำหดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผาที่หวาดเสียวที่สุดเมื่อขึ้นไปนั่งบนชะง่อนหินนั้น

จุดชมวิวผาหำหด                เป็นจุดสูงของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล ๘๖๔ เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีสถานที่กางเต็นท์พักแรมเพื่อสัมผัสความหนาวเย็นของอากาศ และกิจกรรมปีนหน้าผา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :