อาหาร - รวมสินค้าสมุไพร ชัยภูมิ
อำเภอ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ โทรศัพท์
ภูเขียว ภูขจีสบู่เนื้อทอง นางสาวสุดาลักษณ์  ภูพงษ์ สมุนไพรฯ 51/1 ม.1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 044-861170,08-69015902
คอนสวรรค์ ยาหม่องผสมไพล วิสาหกิจชุมชนขุนดงแปรรูปสมุนไพร สมุนไพรฯ 108 ม.9 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 044787861
หนองบัวระเหว แชมพูสมุนไพรเจียวกู้หลาน บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จำกัด สมุนไพรฯ 146 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 08 2865 5254
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :