ร้านอาหาร - ครัวน้องตาล

ชื่อร้าน : ครัวน้องตาล 

สถานที่ตั้ง : ๒๖๔/๑ ม.๔ บ้านโนนสาธร ถ.สนามบิน อำเภอเมืองชัยภูมิ

ติดต่อ (เว็บ,โทร,เมล) : โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๒๙๔๗

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :