งานประเพณีแห่กระธูป อำเภอหนองบัวแดง
ประเพณีแห่กระธูปจะทำก่อนออกพรรษา ๓ วัน เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า บุญประเพณีแห่กระธูปของชาวอำเภอหนองบัวแดง จะทำก่อนวันออกพรรษา ๓ วัน โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา
คลีไฟ KLEEFIRE
ช่วงเช้าภายในงานจะมีการทำบุญตักบาตร การแข่งขันประกวดโคมไฟลอดห่วง กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน ตอนเย็นมีการเล่นคลีไฟ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เรียกว่า “คลีโหล๋น”
งานแห่เทียนเข้าพรรษา
มีการประกวดเทียนพรรษาที่ประดิษฐ์อย่างสวยงาม
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
เป็นช่วงฤดูฝนจะมีดอกกระเจียวป่าสีชมพูอมม่วงขึ้นอยู่ทั่วบริเวณ เราจึงเรียกว่าทุ่งดอกกระเจียว ในงานจะมีการเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติในบริเวณอุทยานฯ มีการแสดงพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล (บุญเดือนหก)
ชาวบ้านจะไปเคารพสักการะดวงวิญญาณของเจ้าพ่อ และรำถวายเจ้าพ่อที่ศาลหลังเก่า มีการประกวดอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวนบายศรี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน