อบจ.ชัยภูมิ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี2560

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

\"\\"\\"\"\"\\"\\"\"<img alt=\"\\&quot;\\&quot;\" data-cke-saved-src=\"\\\" src=\"\\&quot;/uploads/images/16472934_1861567034129118_7265983225586068_n.jpg\\&quot;\" style=\"\\&quot;height:376px;\" width:500px\\\"=\"\">