สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า เลขครุภัณฑ์ 012-40-0001 ที่ใช้ประจำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข 3292 ชัยภูมิ
เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องขุดเจาะบาดาล ยี่ห้อ Bournedrill รุ่น THD-300 อก.058-49-0001 จำนวน 1 เครื่อง และซ่อมรถบรรทุกเครื่องขุดเจาะ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น CANTER อก.058-49-0001/1 จำนวน 1 คัน
ร่างขอบเขตของงาน จ้างซ่อมแซมเครื่องขุดเจาะบาดาล ยี่ห้อ Bournedrill รุ่น THD-300 อก.058-49-0001 จำนวน 1 เครื่อง และซ่อมรถบรรทุกเครื่องขุดเจาะ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น CANTER อก.058-49-0001/1 จำนวน 1 คัน
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง