สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1575 ชัยภูมิ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ปฏิบัติงานภายในกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cememt) สายทาง ชย.ถ.1-0132 บ้านเมืองน้อย - บ้านยาง อำเภอเมืองชัยภูมิ กว้าง 8 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง