สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
เปิดเผยแผนประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น (ตอนที่ 3) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู บ้านพักนักกีฬา อาคารโดม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง