สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) ในวันที่ 28-29 มกราคม 2563 จำนวน 1 คัน (โรงเรียนเพชรวิทยาคาร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉากนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 6 รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (โรงเรียนเพชรวิทยาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) ในวันที่ 29 มกราคม 2563 จำนวน 1 คัน (โรงเรียนเพชรวิทยาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (โรงเรียนเพชรวิทยาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง