ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h จำนวน 17 ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอบเขตของงาน ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h จำนวน 17 ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h จำนวน 17 ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ กองช่าง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง