สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านประดู่งาม ม.8 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต-บ้านโคกเพชร ม.1 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านเมืองคง ม.2 ต.บ้านเพชร-บ้านโนนดินจี่ ม.5 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข-บ้านโสกมะตูม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชียงราย และศึกษาดูงานเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2562 จำนวน 2 คัน
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง