สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
เปิดประกาศซื้อรถตรวจการปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ เครืองยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
เปิดร่างขอบเขตของงานซื้อรถตรวจการปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ เครืองยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
เปิดเผยราคากลางซื้อรถตรวจการปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ เครืองยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
เปิดเผยประกาศซื่้อรถยนต์ตรวจการปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง