สิ่งที่น่าสนใจ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 9 อัตรา 10 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
ร่างขอบเขตจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบจ.ชย. 420-41-0005 ใช้งานประจำห้องรับส่งเดิม อาคารสำนักงานหลังเก่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบจ.ชย. 420-41-0005 ใช้งานประจำห้องรับส่งเดิม อาคารสำนักงานหลังเก่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง 6462 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง