สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก จำนวน 200 ลบ.ม.และหิน 3/8 จำนวน 500 ลบ.ม.(สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อหินคลุก จำนวน 200 ลบ.ม.และหิน 3/8 จำนวน 500 ลบ.ม.(สถานที่ดำเนินการจัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดเผยแผนประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง