ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างขอบเขตของงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย-บ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสาวนุชราภรณ์ ยงชัย) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง