สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร ขนาด A4 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 135 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่อบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (หลักสูตรที่ 1 การเขียน Fact sheet และการออกแบบการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE) ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 135 ใบ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง