สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สายทางบ้านหนองแวง ม.4 ต.นาฝาย-บ้านนาสีนวล ม.5 ต.นาเสียว กว้าง 6.00 ม.ยาว 2,350.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,100.00 ตร.ม.อบจ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สายทางบ้านหนองคลอง ม.5 ต.โสกปลาดุก-บ้านกระจวน ม.4 ต.โคกสะอาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,600.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,000.00 ตร.ม. อบจ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HONDA รุ่น ACCORD หมายเลขทะเบียน 6262 ชัยภูมิจำนวน 5 รายการ
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง