สิ่งที่น่าสนใจ
ข่าว / ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำมาติดตั้งที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอาคารสำนักงานหลังใหม่และห้องกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องกองแผนและงบประมาณ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0302 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการเว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง