จดหมายข่าวเดื่อวิทย์นิว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560