นายก อบจ.ชัยภูมิ นำคณะต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนใหม่

                         วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้านยุทธศาสตร์ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ คนที่ 66