เรื่อง ให้ประธานคณะทำงานที่ปรึกษากิตติมศักด์ นายก อบจ.ชัยภูมิ พ้นจากตำแหน่ง