ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ระยะที่ 2