ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สแกน QR CODE