ข่าวล่าสุด

จำนวนหน่วยเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ