เลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง