ข่าวล่าสุด

การประกวดเส็งกลองกิ่ง งานประเพณีบุญเดือน 6 ณ ศาลเจ้าพ่อพระยาแล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 การประกวดการเส็งกลองกิ่ง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณ จัดขึ้นที่งานประเพณีบุญเดือน 6 ณ หน้าศาลเจ้าพ่อพระยาแล จังหวัดชัยภูมิ โดยกลองกิ่งหรือกลองเส็งนั้น จะมีอยู่ในวัดเก่าแก่ ของเมือง ที่ทำจากไม้ที่เหลือจากกลองเพล ที่ชุมชนทำด้วยมือถวายวัด ดังนั้นจะมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานทุกใบ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามรวบรวมตำนานกลองเส็งเมืองชัยภูมิ