ข่าวล่าสุด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

<img alt=\"\\&quot;\\&quot;\" data-cke-saved-src=\"\\\" src=\"\\&quot;/uploads/images/eit0000%281%29.png\\&quot;\" style=\"\\&quot;height:276px;\" width:326px\\\"=\"\">