ข่าวล่าสุด

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนนสิงหาคม 2566