ข่าวล่าสุด

ขั้นตอนวิธีการในการเข้าตรวจดูและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

ขั้นตอนวิธีการในการเข้าตรวจดูและเสนอแนะ
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

1. เปิด Browser Chrome, FireFox, Opera, Edge
2. ช่อง Address ให้พิมพ์ www.chpao.org
3. เลือกเมนู “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
4. เลือก “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2567 “
5. สามารถดูแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ได้ที่ เมนูประชาสัมพันธ์
6. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ได้ที่เมนู บริการประชาชน -> แบบรับฟังความคิดเห็น

รายละเอียดขั้นตอนปรากฎตามไฟล์แนบ