ชัยภูมิเปิดงานประเพณีแห่บายศรี ประกวดบายศรี บุญเดือนหก ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 09.39 น. ณ มนฑลพิธีศาลเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2555

ชาวชัยภูมิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นขึ้นทุกๆ ปี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ "พระยาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อเจ้าพ่อพญาแล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ที่ให้ชาวชัยภูมิอยู่อาศัยประกอบอาชีพเท่าทุกวันนี้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป และเพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี ของชาวชัยภูมิที่มีอยู่แล้วให้ยั่งยืนยิ่งๆขึ้น ในการจัดงานแต่ละปีได้รับความเมตตาศรัทธาจากภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าคหบดี พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพ อนุเคราะห์สนับสนุนรับเป็นเจ้าภาพมหรสพ  และมีการประกวดบายศรี โดยจะมีการแห่บายศรีรอบตัวเมืองชัยภูมิ จากภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนต่างๆ กว่า 50 ขบวนในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.ขบวนบายศรีทุกขบวนพร้อมกันที่จุดกำหนดสนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เวลา15.00 น.ขบวนแห่บายศรีเริ่มเคลื่อนออกจากที่ตั้งไปตามแผนที่ ที่กำหนด เวลา 19.39 ประกอบพิธีถวายบายศรีแด่เจ้าพ่อพญาแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จุดพลุดอกไม้ไฟแสง สี เสียง ประกาศผลการประกวดขบวนแห่ และประกาศผลการประกวดบายศรี

ขอเชิญลูกหลานเจ้าพ่อพญาแล ทุกสารทิศร่วมขบวนแห่บายศรีและเที่ยวงานบุญเดือนหก ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย : พฤกษ์  ข่าวโดย : โดโด้