เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:06 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง