เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง และเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง) จำนวน 29 ชุด
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:47 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง