ร่างขอบเขตของงาน จ้างจัดทำป้ายชี้ทาง พระใหญ่สมัยทวารวดี ดินแดนอารยธรรม นครกาหลง วัดคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2022 เวลา 15:46 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง